Studio Domino Dizajn

PROJEKT: NABAVA CNC STROJA - STOLNOG REZAČA PLOČASTIH MATERIJALA

Nabavljenog temeljem Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavanju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj je vrlo kompleksno područje kojem bi se trebalo posebno posvetiti, jer tim načinom osobe s invaliditetom postaju aktivni članovi društva i samostalno mogu ostvarivati svoj društveno ekonomski položaj. Tvrtka Domino dizajn ovim projektom želi u tome neposredno pomoći osobama s invaliditetom, kroz osiguravanje uvjeta za njihovo zapošljavanje u svom poduzeću.

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj Projekta nabave CNC stroja – rezača pločastih materijala je unaprijediti poslovanje razvojem novih tehnologija koje omogućavaju brži, lakši i ekonomičniji rad. Pojeftinjenjem ovakvih strojeva i smanjenjem zahtjeva pri njihovom radu, pridonio je padu ukupne cijene njihovih proizvoda te samim time je pridonio i njihovoj popularizaciji prilikom dizajna interijera i eksterijera.

Najpopularniji su trodimenzionalni natpisi ili prikazi na zidovima iznad lokacija (hoteli, proizvodni pogoni, mesnice, pekarnice, …) koji tako istaknuti, pridonose atraktivnosti istih. Ili varijante izrezanih logotipova tvrtki postavljenih na zidu u prijamnom prostoru, s dodatnim osvjetljenjem u pozadini, koji ostavlja poseban dojam na gosta u tom prostoru te raznim totemima, putokazima, stalcima i sličnim proizvodima za grafičko oglašavanje i predstavljanje.

Također, proširenjem postojećih usluga i uvođenjem novih usluga planiramo osigurati uvjete za održavanje zaposlenosti dvije već zaposlene osobe s invaliditetom (direktor poduzeća i web programer) te novo zaposliti jednu osobu s invaliditetom, na radno mjesto operater na CNC stroju – rezaču pločastih materijala.

Predviđeno trajanje Projekta je 24 mjeseca (od rujna 2020. do rujna 2022. godine) u kojem prvenstveno provodimo nabavu sve planirane opreme, izvršenja plaćanja i isporuke iste. Potom postavljanje opreme u funkciju i stvaranje dodatne vrijednosti kroz povećanu proizvodnju te sklapanje novih poslovnih dogovora s postojećim i novim partnerima te dobava novih kupaca naših proizvoda i usluga.

Partner na Projektu je tvrtka Kolor klinika d.o.o. unutar čijeg prostora Domino dizajn iznajmljuje 20 m 2 prostora za naš CNC stroj, radni stol s računalom te našeg novozaposlenog djelatnika OSI. Oni će nam također pomoći u izlasku na otvoreno tržište rada i lakšu poziciju naših proizvoda i usluga, jer su ujedno i naš partner i naš kupac.

Glavni ciljevi projekta su:

  • Povećati svoje proizvodne potencijale kroz pružanje više grafičkih proizvoda i usluga putem CNC stroja – rezača pločastih materijala i time povećati i upotpuniti našu grafičku proizvodnju.
  • Pružanje veće efikasnosti u organizaciji, vođenju i predstavljanju velikih hotela i malih luksuznih turističkih lokacija te zadovoljavanju skoro svih potreba naših klijenata za grafičkim proizvodima i uslugama, kako online (web usluge) tako i offline (naglasak na proizvodima izrađenim na CNC stroju).
  • Povećanje konkurentnosti i vizibilnosti tvrtke dobivanjem novih respektabilnih klijenata koji rade u turističkoj djelatnosti. Naglasak je na većim hotelskim lancima, imateljima većeg udjela na turističkom tržištu, koji samim time imaju i veće potrebe za našim grafičkim proizvodima i uslugama te online uslugama (web i društvene mreže).
  • Povećati ukupan broj uposlenih osoba kao i zaposlenih osoba s invaliditetom društva Domino dizajn i time povećati svoje proizvodne kapacitete te kroz to pridobiti i povećati broj novih klijenata kroz naša rješenja i usluge.
 

UKUPNI IZNOS INVESTICIJE

Ukupni iznos investicije za 24 mjeseca je 1.023.206,24 kn (bez PDV-a), od čega sufinancirani iznos Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za nabavu CNC stroja i opreme iznosi: 404.371,38 kn (bez PDV-a), a ulaganje Domino dizajna u obrtna sredstva iznosi: 618.834,86 kn (bez PDV-a).

Navedena investicija pozitivno će utjecati na poslovanje društva, očekuje se povećanje broja novih klijenata, manji troškovi poslovanja i puno veći prihodi društva. Projekt doprinosi jednakim mogućnostima kroz osiguravanje ravnopravnosti spolova, nediskriminacije te pristupačnosti osobama s invaliditetom. Projektnim prijedlogom omogućit će se zadržavanje zapošljavanja dvaju osoba s invaliditetom i novo zapošljavanje jedne osobe s invaliditetom. Po uspješno provedenom projektu u društvu će ukupno biti zaposlene minimalno 3 osobe s invaliditetom.

Ovim zapošljavanjem tvrtka Domino dizajn doprinosi smanjenju broja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te zaposlene osobe s invaliditetom dobijaju status aktivnih članova društva, koji sudjeluju u zajednici i ostvaruju svoje potencijale. Novim zapošljavanjem pridonosimo povećanju životnog standarda, osiguranju egzistencije te gospodarskom razvoju, što poslijedno ima pozitivne učinke na tržište rada.

Nakon uspješne provedbe ovog projekta postoji mogućnost da ostala poduzeća u Zagrebu, ali i u Republici Hrvatskoj, prepoznaju ovaj projekt i njegov način kao primjer dobre prakse i odluče se na zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojima će osigurati potrebne uvjete za rad.

Financijska održivost projekta osigurana je iz vlastitih sredstava društva, kroz dobit društva i kroz zadržanu dobit. Nakon implementacije ovog projekta planira se daljnji razvoj društva te stjecanja novih klijenata i partnera.