Domino Dizajn - logo

Letci

LETCI

L

etak predstavlja jednostavno tiskan list papira s tekstualnim i slikovnim informacijama te predstavlja jedan od najpoznatijih masovnih direktnih sredstava promidžbe uopće.
Naročito se izrađuje i priprema za specijalne promidžbene kampanje, na primjer, prigodom predstavljanja tvrtke ili proizvoda na sajmovima, specijalnim sportskim i kulturnim priredbama, posebnim poslovnim događanjima, prigodom akcija sniženja cijena nekih proizvoda, prigodom promocije novih proizvoda, provedbe periodičkih kampanja, raspisivanja natječaja i sl. Osim toga, letak služi i kao stalno sredstvo te oblik prijenosa informacija za neki proizvod ili uslugu.
Letci su obično manjeg formata, a standardna im je veličina 15 x 21 cm (A5 format). Tiskaju se na jeftinom bijelom ili kolor-papiru, na jednoj ili na obje strane, najčešće u jednoj boji s prikladnim crtežom ili ilustracijom, obično u velikoj nakladi. To je vrlo jeftin proizvod i smisao mu je da korisniku jednostavno prenese informaciju te nije zamišljen da dugo traje, tj. da ga korisnici čuvaju.
Mogu se dijeliti/distribuirati na više načina: na sajmovima, na izložbama, putem maloprodajne mreže, na prometnim mjestima, bacanjem iz raznih vrsta vozila te dijeljenjem po kućama ili putem pošte.
Letci se najčešće umeću i u ostale promidžbene materijale kao što su: prospekti, katalozi, brošure ili se ulažu u časopise ili novine.

 

Published: 17.12.2018.


Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom podupire projekt nabave CNC stroja - rezača pločastih materijala