Studio Domino Dizajn

BROŠURE

Brošure su popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja, tj. tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda, usluga. Brošura predstavlja jednostavan i cjenovno pristupačan način komuniciranja s ciljanom publikom. Ona služi kao izvor informacija o tome što radite i zašto nešto radite.

Njome možete oglašavati svoju organizaciju, poduzeće, proizvod ili uslugu. Kvalitetno izrađena brošura zadobit će pažnju čitatelja, opskrbiti ih potrebnim informacijama i potaknuti ih da poduzmu akciju, tj. da potraže upravo vas.

Brošura (franc.), jednostavno uvezana knjiga s kartonskim koricama (manjeg opsega – do 100 stranica).

    Back