Studio Domino Dizajn

LOGOTIPOVI

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno logo, je grafički znak, simbol ili ikona, koji označuje proizvod ili poduzeće.
Uloga loga je trenutno prepoznavanje proizvoda. Potpuni logo sastoji se od logotipa, ikone i slogana i bitna je vizualna prezentacija poslovnog identiteta na tržištu informacija. Logotip derivira značenja i mora biti vrlo pažljivo komponiran kako bi bio efektan.


Logotip poduzeća ili organizacije prvo je što se primijeti i najdulje pamti od sveukupne poslovne imovine. Profesionalni dizajn logotipa uspostavit će originalni identitet kazujući tko ste u svijetu informacija, simbola i značenja.


Originalan logotip je vrlo vrijedna imovina poduzeća ili ustanove. Dizajn logotipa nije samo kreacija novog oblika, nego proces izgradnje novih značenja pri prijenosu impresije na korisnike.


Današnji okoliš je sve više vizualno orijentiran i sve složeniji za izgradnju novog identiteta. Brendiranje novog identiteta je umijeće oblikovanja jedinstvenog vizualnog jezika od ideje-koncepta do logotipa.


Kreativni proces počinje od ideje, modela ili cilja nakon čega slijedi odabir imena logotipa kojemu će grafički dizajn darovati oblik i značenje, a poduzetnik dušu.

    Back