Angažirajte nas i

UŠTEDITE

Željeli bi Vas upoznati s načinom ispunjenja obveze zamjenske kvote (kvotnog zapošljavanja za osobe s invaliditetom čiji ste vi obveznik i plaćate ga ZOSI-ju (kazneni doprinos), da možete tu obvezu ispuniti suradnjom s našom tvrtkom i na taj način uštedjeti ukupni iznos kaznenog doprinosa.

Velika prednost naše tvrtke je da zadovoljava uvjete za ispunjavanje zamjenske kvote za tvrtke koje su obvezenici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom po „Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)“.
U lipnju 2021. stupile su na snagu nove izmjene Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2806.html kojim je promijenjen dosadašnji način ispunjenja obveza kvotnog zapošljavanja. Temeljem tog Pravilnika omogućeno je obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: OSI) da odjednom ispune obvezu kvotnog zapošljavanja za idućih 12 mjeseci i to jednim ugovorom o nabavi robe ili usluga od naše tvrtke.

Drugim riječima, ukoliko nemate uposlen Zakonom propisani broj osoba s invaliditetom, i po toj osnovi plaćate mjesečnu kaznu, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s našom tvrtkom ispunjavate svoju obvezu kvotnoga zapošljavanja za ukupan iznos vašeg kaznenog doprinosa možete dobiti roba i usluge od naše tvrtke te time prebijate svoju obvezu plaćanja kaznenog doprinosa.

To u praksi znači: sklapanjem jednog ugovora o poslovnoj suradnji s našom tvrtkom za ukupni godišnji iznos kaznenog doprinosa dobijete robe i usluge od naše tvrtke umjesto plaćanja kaznenog doprinosa prema ZOSI-ju, a sve prema vašim potrebama i željama.

DOMINO DIZAJN - TVRTKA KOJA MOŽE ISPUNITI VAŠU OBVEZU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA TEMELJEM UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI

Tvrtka Domino dizajn d.o.o. ima pravo prebijati iznos kaznenog doprinosa svojim djelatnostima u robi i uslugama, a koje su navedene u temeljnom aktu društva i potvrđene na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Naš status možete provjeriti u Službi za kontrolu kvotnog zapošljavanja, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), www.zosi.hr/zavod/kvota na telefone.: 01/6064-733, 01/6064-738 i 01/6184-706.

Oni su zaduženi za kvote i oni odobravaju ugovore o poslovnoj suradnji temeljem zamjenskog zapošljavanja osoba s invaliditetom te provjeravaju u odabranim registrima RH statuse tvrtki kao što je naša i potom izdaju odobrenja za svaki ugovor o poslovnoj suradnji ponaosob.

Ne postoji neka potvrda o tom pravu, jer to pravo ovisi o trenutnom broju uposlenih osoba s invaliditetom u tvrtki, a koji mora biti veći od 50 % u trenutku dogovaranja poslovne suradnje.

To u praksi znači: sklapanjem jednog ugovora o poslovnoj suradnji s našom tvrtkom za ukupni godišnji iznos kaznenog doprinosa dobijete robe i usluge od naše tvrtke umjesto plaćanja kaznenog doprinosa prema ZOSI-ju, a sve prema vašim potrebama i željama.

Od 1. siječnja 2021. iznos kaznenog doprinosa za svaku OSI iznosi 850,00 kn mjesečno, a izračunava se kao postotak u visini od 20 % od minimalne plaće u RH (trenutačno iznosi 4.250,00 kn).

Primjeri godišnjeg iznosa kaznenog doprinosa:

1 x OSI (937,50 kn/mjes.) x 12 mjeseci = 11.250,00 kn godišnje kaznenog doprinosa.

3 x OSI (2.812,50 kn/mjes.) x 12 mjeseci = 33.750,00 kn godišnje kaznenog doprinosa.

7 x OSI (6.562,50 kn/mjes.) x 12 mjeseci = 78.750,00 kn godišnje kaznenog doprinosa.

Nakon provjere ZOSI-ja (koja traje oko 30 dana) dobijete od njih obavijest o priznanju zamjenskog zapošljavanja OSI po vašoj obvezi kvotnog zapošljavanja na razdoblje od 12 mjeseci s našom tvrtkom i možemo pristupiti realizaciji ugovora. Po izvršenju istog, mi Vam ispunimo potvrdu o zamjenskom zapošljavanju OSI po vašoj obvezi, dostavite ga u ZOSI i oni Vašu tvrtku oslobađaju plaćanja kaznenog doprinosa za to razdoblje. I Tada ste uštedjeli ukupni iznos kazne.

Tvrtka Domino dizajn d.o.o. već 14 godina djeluje na hrvatskom tržištu i dosad je odradila mnoge zahtjevne projekte za svoje zadovoljne klijente. Projekte preuzimamo i izvršavamo u cijelosti, što znači da za klijenta odradimo posao od početnog dogovora oko projekta do praćenja u tisku i na kraju distribuciji gotovog materijala na dogovorene lokacije ili kreiranjem i izradom svih digitalnih medija te njihovo održavanje.

Nadam se da će te uvidjeti naše prednosti i Vaše koristi te da ćete nas uzeti u obzir kao partnere u budućem poslovanju!

HVALA VAM ŠTO ANGAŽIRANJEM NAŠE TVRTKE PODRŽAVATE ODRŽIVOST ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA.

U djelokrugu naše tvrtke je sve što bi Vam ikad moglo zatrebati vezano uz: dizajn i grafičku pripremu te sve vrste grafičkih usluga; tisak i izrada svih vrsta promo materijala; izrada grafičkih proizvoda na CNC stroju; izradu web stranica, web shopova i web aplikacija te njihovo održavanje; dizajn i izrada Company profile-a; profesionalno fotografiranje i video produkcija; digitalni marketing i provođenje reklamnih kampanja na društvenim mrežama te implementacija aplikacije TalentLyft za lakše zapošljavanje kvalitetnih zaposlenika. Sve to mi možemo osmisliti, napraviti implementirati i održavati za Vas.

NAŠE DJELATNOSTI

TISAK SVIH VRSTA GRAFIČKIH PROIZVODA na sve materijale te dizajn i izrada

Kataloga, brošura, časopisa, kalendara, posjetnica, mapa, memoranduma, vrećica svih vrsta, blokova, rokovnika, letaka, deplijana, personalizirani tisak, velikih reklama, monografija, knjiga, plakata, jumbo plakata, bannera, roll up-ova, prospekata, pozivnica, čestitki, svih vrsta promo materijala, tisak materijala za opremanje interijera i eksterijera te dizajn istih, tisak (zlato i srebro) ili blindruck.

VIZUALNI IDENTITET - osmišljavanje i kreiranje te DIZAJN I IZRADA SVIH VRSTA GRAFIČKIH PROIZVODA

Dizajn i izrada logotipova te pripadajućih Knjiga grafičkih standarda, posjetnica, memoranduma, mapa, kataloga, reklama, personalizirani dizajn čestitki i pozivnica, svih vrsta promo materijala, plakata, jumbo plakata, svih vrsta digitalnih banera, monografija, roll up-ova, letaka i deplijana, prospekata, brošura, profesionalno grafičko uređivanje fotografija, dizajn i opremanje interijera i eksterijera prodajnih prostora, ureda ili proizvodnih pogona te dizajn i izrada svog ostalog materijala potrebnog za Vašu poslovnu komunikaciju i prezentaciju.

IZRADA GRAFIČKIH PROIZVODA na CNC stroju – REZAČU PLOČASTIH MATERIJALA

Matrijali: (alubond, PVC, pleksiglas, papir, karton, drvo, aluminij, stiropor i sl.) – dizajn i izrada raznih tabli za označavanje projekata na gradilištima (veliki formati), pokazne i info table, stalci za letke, dezinficijens i sl., natpisi od pojedinačno izrezanih slova, izrezivanje folija i naljepnica za obljepljivanje vozila i izloga trgovina, izrada raznih etuija i izrezivanje personaliziranih kutija, kuverti, vrećica, mapa i sličnih proizvoda.

WEB STRANICE (responzivne), WEB SHOP-ovi i WEB APLIKACIJE - dizajn i izrada te kreiranje sadržaja

Dizajn i izrada sadržaja (tekstualni i vizualni) web stranica prilagođenih za sve vrste uređaje i operativnih sistema (računalo, laptop, tablet ili mobitel), dizajn i izrada web shop-ova te po potrebi i cjelokupnog sadržaja za iste (slikanje proizvoda, osoba i lokacija) te također izrađujemo i prema Vašim potrebama prilagođene web aplikacije.

DIGITALNI MARKETING - izrada, održavanje profila i provedba reklamnih kampanja na društvenim mrežama

Facebook, Instagram, Google AdWords, LinkedIN te YouTube kanal. Dizajn i izrada profesionalnih objava, održavanje profila te provođenje reklamnih kampanja na društvenim mrežama.

KONCEPT MARKETINŠKE STRATEGIJE - osmišljavanje, kreiranje i razvoj za nove ili postojeće proizvode i usluge te njihova provedba po planu

Provodimo istraživanje tržišta za postojeće i nove proizvode. Stvaramo i izgrađujemo vaše brandove. Osmišljavamo plasman i promociju novih i postojećih proizvoda/usluga vodeći računa o prodajnim rezultatima uz podršku svih oblika prezentacija te kroz video/audio produkciju (promo filmovi, spotovi, reklame,..). Dizajniramo i izrađujemo prodajno/prezentacijske štandove (za trgovine, sajmove i slična događanja). Osmišljavamo označavanje (Signing) ureda i pogona kao podršku vizualnom identitetu tvrtke i njenom brandu. Provodimo Community Management & Social media.

COMPANY PROFILE - dizajn i izrada u PDF formatu ili online na Vašim web stranicama

Dizajn i izrada sadržaja (tekstualni i vizualni) za „Company profile“ Vaše tvrtke u PDF formatu ili dodavanje na Vaše web stranice online prema pravilima izrade takvog dokumenta.

APLIKACIJA TALENTLYFT® - alat za brže i lakše zapošljavanje te izradu STRANICE KARIJERA

Domino dizajn je ekskluzivni zastupnik i partner tvrtke Adoptoteh d.o.o., koja je osmislila i izradila inovativnu aplikaciju TalentLyft®, a koja na jednom mjestu nudi sve što Vam je potrebno za bržu i lakšu provedbu procesa pronalaženja budućih zaposlenika i potom zapošljavanja najboljih kandidata u Vaš tim. Odrađujemo instalaciju, setup, obuku za rad s aplikacijom Vaših djelatnika te dizajn, izradu i postavljanje Stranice Karijera na Vaše web stranice te pružamo potporu i pomoć kod korištenja aplikacije kroz ugovoreno vrijeme.

PROFESIONALNO FOTOGRAFIRANJE, VIDEO SNIMANJE i SNIMANJE DRONOM te potom odrada PRODUKCIJE SNIMLJENIH MATERIJALA (za potrebe promocije na društvenim mrežama i klasično: TV/radio)

Izvodimo profesionalno snimanje (studijsko i terensko) promotivnih video sadržaja i potom radimo profesionalnu montažu uz korištenje 3D grafičkog dizajna za potreba promocija na društvenim mrežama ili na klasičnim platformama te raznim događanjima. Vršimo uslugu snimanja vaših proizvoda, ljudi, prostora i opreme na vašim lokacijama ili u našem studiju te iste grafički uredimo za potrebe opreme Vaših web stranica, web shop-ova ili on-line kataloga te raznih prigoda i događanja. Vršimo snimanje lokacija dronom, interijera i eksterijera. Također izrađujemo foto i video materijale za dizajn i izradu „Company profile-a“ i za sve ostale promotivne potrebe. Možemo raditi streaming u formatu 360° putem naše kamere Insta 360 Pro 2.

IZRADA VIRTUALNE ŠETNJE - snimanje kamerama 360° (fiksna i prijenosna u formatu 8K)

Izvodimo profesionalno snimanje našim kamerama: Insta 360 One X2 u formatu 5,7K i Insta 360 Pro 2 u formatu 8K, vaših odabranih lokacija (uredskih prostora, proizvodnih i skladišnih pogona, jahti i drugih plovila, hotelskih kompleksa, kampova, vila za odmor i dr.) te iste možemo pozicionirati prema Googel street wiev-u. Potom snimljeni materijal grafički uredimo i prilagodimo na format virtualne šetnje visoke kvalitete za korištenje na Vašim web stranicama. Također snimamo u združenom video načinu razna događanja i evente (tehnologija 360° i klasično snimanje) te ju u postprodukciji kombiniramo za posebni doživljaj. Zbog načina snimanja u formatu 360°, svi kutovi snimanja su pokriveni te se bilježi cijeli događaj u prostoriji. Možemo raditi i direktni prijenos (streaming) događanja u formatu 360°.

"Da bi odletio bilo kamo brzinom misli - reče - moraš početi od spoznaje da si već stigao na željeno mjesto."

Richard Bach, Galeb Jonathan Livingston