Naknada za nezapošljavanje invalida

Kako iskoristiti cijeli iznos Naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, novčane obaveze koju plaćaju prema ZOSI-ju sve tvrtke koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika?
Pa zapravo, vrlo jednostavno!

Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji putem Zamjenske kvote s našom tvrtkom u visini iznosa Vaše obaveze i na rok od 12 mjeseci. Najava te suradnje vrši se putem aplikacije NERA, potpuno digitalno.

Bez brige, pružit ćemo Vam svu potrebnu pomoć u tom procesu i voditi Vas korak po korak! Našim savjetima i uputama olakšat ćemo Vam ispunjenja obrasca najave Zamjenske kvote kroz Aplikaciju NERA i odmah nakon prijave možete dobiti od nas željene proizvode i koristiti sve naše usluge.
Također, kad istekne ugovor, pomoći ćemo Vam i oko likvidacije istog.

Administracija ne mora uvijek biti najgora stvar na svijetu!

Zamjenske_kvote

Angažirajte nas

PUTEM ZAMJENSKE KVOTE

Uštedite cijeli iznos Naknade za nezapošljavanje invalida

Ukoliko ste obveznik plaćanja Naknada za nezapošljavanje invalida prema ZOSI-ju, onda sta na pravom mjestu, jer sada možete tu obavezu ispuniti ugovaranjem poslovne suradnje putem Zamjenske kvote s našom tvrtkom i na taj način uštedjeti ukupni iznos Naknade za nezapošljavanje invalida. Tvrtka Domino dizajn ispunjava uvjete za prebijanje Zamjenske kvote putem poslovne suradnje s tvrtkama obvezenicima plaćanja Naknade za nezapošljavanje invalida po „Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)“. U lipnju 2021. stupile su na snagu nove izmjene Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20) link na NN kojim je promijenjen dosadašnji način ispunjenja obveze plaćanja Naknade za nezapošljavanje invalida. Temeljem istog, omogućeno je obveznicima Naknade za nezapošljavanje invalida da ispune svoju obvezu za idućih 12 mjeseci sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji putem Zamjenske kvote s našom tvrtkom i na taj način za godišnji iznos Naknade dobiju roba i usluga od naše tvrtke te tako ispune svoju obavezu prema ZOSI-ju.

POSTUPAK NAJAVE POSLOVNE SURADNJE PUTEM ZAMJENSKE KVOTE - ZOSI

1. Dogovorimo s klijentom iznos njegove obaveze Naknade za nezapošljavanje invalida prema ZOSI-ju za 12 mjeseci, a koji želi iskoristiti putem Zamjenske kvote, ugovaranjem poslovne suradnje s našom tvrtkom. Odaberete iz naše proizvodne ponude neku uslugu ili više od njih te Vam mi prema upitu izradimo ponude, koje se, ako ih prihvatite, prilažu uz Ugovor o poslovnoj suradnji (POS) putem aplikacije NERA.

PRIMJERI PROIZVODNOG ASORTIMANA DOMINO DIZAJNA
tisak i izrada svih vrsta grafičkih proizvoda (sve vrste tiska, uključujući print na tekstilne proizvode) – izrada knjiga, brošura, časopisa, letaka, vizitki, memoranduma, kuverti, mapa, etuija, kutija, stalaka od kartona ili PVC-a, tabli od alu bonda ili PVC-a, svih vrsta naljepnica (print ili izrezanih iz samoljepivih folija) te oslikavanje izloga ili vozila i dr.
PRIMJERI USLUGA DOMINO DIZAJNA
dizajn, prijelom i izrada grafičke pripreme za tisak svih gore navedenih proizvoda; dizajn i izrada web stranica, web shopova te web i mobilnih aplikacija; snimanje i režiranje promotivnih te reklamnih videa, profesionalno fotografiranje i snimanje (prof. fotoaparatima, kamerama i dronom) osoba i lokacija; snimanje 360 kamerama lokacija i potom izrade virtualnih šetnji ili prenosa uživo događanja putem 360 kamera na You Tube ili neke drugu platforme.

2. Domino dizajn izradi Ugovor o poslovnoj suradnji putem Zamjenske kvote, koji potpisuju obje strane, koji od tog datuma vrijedi idućih 15 dana i u tom roku se mora skenirati i priložiti putem aplikacije NERA u Obrazac Najave Zamjenske kvote N-IZK 1 uz pripadajuće ponude naših proizvoda i usluga, koje paralelno izradimo prema potrebama klijenta. Priložene ponude zajedno bi trebale biti otprilike odgovarajućeg ukupnog iznosa ugovorenog iznosa Vaše obaveze.

3. Potom se spreme izmjene u Obrascu N-IZK 1 te se isti potpiše potpisnim certifikatom s USB sticka i klikne se “pošalji i završi”. Time za završen postupak Najave poslovne suradnje putem Zamjenske kvote s Domino dizajnom i možemo krenuti u realizaciju.

APLIKACIJA NERA

Za pristup Aplikaciji NERA, registraciju i radu u njoj, tvrtka obveznik Zamijenske kvote - Naknade za nezapošljavanje invalida treba osigurati USB stick s dva FINA-ina certifikata, za kreiranje dokumenata i za potpisivanje istih. Isti se može nabaviti u poslovnici FINA-e ili u poslovnoj banci obveznika. Nakon registracije u NERA-i korisnik ima uvid u sve svoje obaveze prema ZOSI-ju te može predavati Najave Zamjenske kvote i po isteku ugovornog razdoblja likvidirati obavezu potpuno digitalno, bez potrebe predavanja zahtjeva u papirnatom obliku.

https://nera.zosi.hr:8443/

FORMULA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA
(ZAMJENSKE KVOTE)
0

– od ukupnog broja zaposlenih u tvrtki obveznika izračuna se 3 %
– dobiveni decimalni broj se zaokružuje na puni broj
(3 % = 1,49 – zaokruženo cijeli broj = 1, ili 3 % = 1,51 – zaokruženo cijeli broj = 2).

Taj cijeli broj je broj osoba s invaliditetom (OSI) koje Vaša tvrtka prema Zakonu mora imati zaposlene i prema njemu se izračunava obaveza Naknade za nezapošljavanje invalida.

PRIMJER IZRAČUNA NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA ILI ZAMJENSKE KVOTE

– Tvrtka ima zaposlena 1.063 radnika
– Izračun 3 % je decimalni broj = 31,89
– Zaokruženo puni broj = 32 OSI.
To je ukupan broj OSI koje bi trebali imati zaposlene u tvrtki po Zakonu.

Ukoliko tvrtka ima zaposlene 5 OSI, onda je konačni izračun za Zamjensku kvotu:
32 OSI – 5 OSI (već zaposlene) = 27 OSI – iznos za obavezu plaćanja kvotnog doprinosa.

Finalni izračun Zamjenske kvote:

– 27 OSI x 140,00 EURA (20 % min. plaća u RH) = 3.780,00 EURA/mjesečno
– 3.780,00 EURA x 12 mjes. = 45.360,00 EURA (obaveza na 12 mjeseci)

Na taj iznos Vaše obaveze se ugovara poslovna suradnja putem Zamjenske kvote.

Više primjera izračuna možete vidjeti na našoj stranici u dijelu Izračun Zamjenske kvote, kao i dodatne informacije o Zamjenskoj kvoti i načinu ovog tipa suradnje.
Trgovačka roba (TR) 0

Prema važećem Pravilniku, Domino dizajn ima pravo prodati korisniku Trgovačku robu i time prebiti Zamjensku kvotu u 100 % iznosu od realizirane fakture do maksimalnog dozvoljenog iznosa od 66.360,00 EURA (bez PDV-a) u jednoj kalendarskoj godini.

Prema tom istom Pravilniku Integrativne radionice i zaštitne radionice također imaju pravo prodavati Trgovačku robu i time prebijati Zamjenske kvote, ali se njima priznaje iznos od 20 % od realizirane fakture u ZK. Oni mogu prebijati korisnicima koliko god mogu prodati TR u jednoj kalendarskoj godini. Ali u Zamjensku kvotu ulazi samo 20 % od iznosa fakture.

PRIMJER TRGOVAČKE ROBE

majice (T-shirt ili polo majice) s tiskom logotipa Vaše tvrtke, promotivni proizvodi (šalice, boce, kemijske olovke, privjesci, rokovnici i sl.) s tiskom logotipa Vaše tvrtke, platnene i papirnate vrećice s tiskom logotipa Vaše tvrtke, fotokopirni papir i ostala roba koja nije dio proizvodnog asortimana Domino dizajna.

DOMINO DIZAJN

TVRTKA KOJA MOŽE ISPUNITI VAŠU OBVEZU ZOSI NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA UGOVOROM POSLOVNE SURADNJE PUTEM ZAMJENSKE KVOTE

Tvrtka Domino dizajn d.o.o. ima pravo prebijati iznos Naknade za nezapošljavanje invalida svojim djelatnostima u robi i uslugama (stavi link niže na popis djelatnosti), a koje su navedene u temeljnom aktu društva i potvrđene na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Naš status možete provjeriti u Službi za kontrolu Kvotnog zapošljavanja, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), www.zosi.hr/zavod/kvota na telefone.: 01/6064-733, 01/6064-738 i 01/6184-706.

Ne postoji neka potvrda o tom pravu, jer to ovisi o trenutnom broju uposlenih osoba s invaliditetom u tvrtki pružatelju Zamjenske kvote, a koji mora biti veći od 50 % u trenutku dogovaranja poslovne suradnje, kao i za cijelo vrijeme trajanja poslovne suradnje te naročito kod likvidiranja ugovora, na kraju ugovornog razdoblja.

DOMINO DIZAJN

TVRTKA KOJA MOŽE ISPUNITI VAŠU OBVEZU ZOSI KVOTNOG DOPRINOSA UGOVOROM POSLOVNE SURADNJE PUTEM ZAMJENSKE KVOTE

Tvrtka Domino dizajn d.o.o. ima pravo prebijati iznos Kaznenog doprinosa svojim djelatnostima u robi i uslugama (stavi link niže na popis djelatnosti), a koje su navedene u temeljnom aktu društva i potvrđene na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Naš status možete provjeriti u Službi za kontrolu Kvotnog zapošljavanja, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), www.zosi.hr/zavod/kvota na telefone.: 01/6064-733, 01/6064-738 i 01/6184-706.

Ne postoji neka potvrda o tom pravu, jer to ovisi o trenutnom broju uposlenih osoba s invaliditetom u tvrtki pružatelju Zamjenske kvote, a koji mora biti veći od 50 % u trenutku dogovaranja poslovne suradnje, kao i za cijelo vrijeme trajanja poslovne suradnje te naročito kod likvidiranja ugovora, na kraju ugovornog razdoblja.

NAŠE USLUGE ZA ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE

U djelokrugu naše tvrtke je sve što bi Vam ikad moglo zatrebati vezano uz: dizajn i grafičku pripremu te sve vrste grafičkih usluga; tisak i izrada svih vrsta promo materijala; izrada grafičkih proizvoda na CNC stroju; izradu web stranica, web shopova i web aplikacija te njihovo održavanje; dizajn i izrada Company profile-a; profesionalno fotografiranje i video produkcija; usluge foto i video studija; digitalni marketing i provođenje reklamnih kampanja na društvenim mrežama te implementacija aplikacije TalentLyft za lakše zapošljavanje kvalitetnih zaposlenika. Sve to mi možemo osmisliti, napraviti implementirati i održavati za Vas.

TISAK SVIH VRSTA GRAFIČKIH PROIZVODA na sve materijale te dizajn i izrada
Kataloga, brošura, časopisa, kalendara, posjetnica, mapa, memoranduma, vrećica svih vrsta, blokova, rokovnika, letaka, deplijana, personalizirani tisak, velikih reklama, monografija, knjiga, plakata, jumbo plakata, bannera, roll up-ova, prospekata, pozivnica, čestitki, svih vrsta promo materijala, tisak materijala za opremanje interijera i eksterijera te dizajn istih, tisak (zlato i srebro) ili blindruck.
VIZUALNI IDENTITET - osmišljavanje i kreiranje te DIZAJN I IZRADA SVIH VRSTA GRAFIČKIH PROIZVODA
Dizajn i izrada logotipova te pripadajućih Knjiga grafičkih standarda, posjetnica, memoranduma, mapa, kataloga, reklama, personalizirani dizajn čestitki i pozivnica, svih vrsta promo materijala, plakata, jumbo plakata, svih vrsta digitalnih banera, monografija, roll up-ova, letaka i deplijana, prospekata, brošura, profesionalno grafičko uređivanje fotografija, dizajn i opremanje interijera i eksterijera prodajnih prostora, ureda ili proizvodnih pogona te dizajn i izrada svog ostalog materijala potrebnog za Vašu poslovnu komunikaciju i prezentaciju.
IZRADA GRAFIČKIH PROIZVODA na CNC stroju – REZAČU PLOČASTIH MATERIJALA
Matrijali: (alubond, PVC, pleksiglas, papir, karton, drvo, aluminij, stiropor i sl.) – dizajn i izrada raznih tabli za označavanje projekata na gradilištima (veliki formati), pokazne i info table, stalci za letke, dezinficijens i sl., natpisi od pojedinačno izrezanih slova, izrezivanje folija i naljepnica za obljepljivanje vozila i izloga trgovina, izrada raznih etuija i izrezivanje personaliziranih kutija, kuverti, vrećica, mapa i sličnih proizvoda.
WEB STRANICE (responzivne), WEB SHOP-ovi i WEB APLIKACIJE - dizajn i izrada te kreiranje sadržaja

Dizajn i izrada sadržaja (tekstualni i vizualni) web stranica prilagođenih za sve vrste uređaje i operativnih sistema (računalo, laptop, tablet ili mobitel), dizajn i izrada web shop-ova te po potrebi i cjelokupnog sadržaja za iste (slikanje proizvoda, osoba i lokacija) te također izrađujemo i prema Vašim potrebama prilagođene web aplikacije.

DIGITALNI MARKETING - izrada, održavanje profila i provedba reklamnih kampanja na društvenim mrežama
Facebook, Instagram, Google AdWords, LinkedIN te YouTube kanal. Dizajn i izrada profesionalnih objava, održavanje profila te provođenje reklamnih kampanja na društvenim mrežama.
KONCEPT MARKETINŠKE STRATEGIJE - osmišljavanje, kreiranje i razvoj za nove ili postojeće proizvode i usluge te njihova provedba po planu
Provodimo istraživanje tržišta za postojeće i nove proizvode. Stvaramo i izgrađujemo vaše brandove. Osmišljavamo plasman i promociju novih i postojećih proizvoda/usluga vodeći računa o prodajnim rezultatima uz podršku svih oblika prezentacija te kroz video/audio produkciju (promo filmovi, spotovi, reklame,..). Dizajniramo i izrađujemo prodajno/prezentacijske štandove (za trgovine, sajmove i slična događanja). Osmišljavamo označavanje (Signing) ureda i pogona kao podršku vizualnom identitetu tvrtke i njenom brandu. Provodimo Community Management & Social media.
COMPANY PROFILE - dizajn i izrada u PDF formatu ili online na Vašim web stranicama
Dizajn i izrada sadržaja (tekstualni i vizualni) za „Company profile“ Vaše tvrtke u PDF formatu ili dodavanje na Vaše web stranice online prema pravilima izrade takvog dokumenta.
APLIKACIJA TALENTLYFT® - alat za brže i lakše zapošljavanje te izradu STRANICE KARIJERA
Domino dizajn je ekskluzivni zastupnik i partner tvrtke Adoptoteh d.o.o., koja je osmislila i izradila inovativnu aplikaciju TalentLyft®, a koja na jednom mjestu nudi sve što Vam je potrebno za bržu i lakšu provedbu procesa pronalaženja budućih zaposlenika i potom zapošljavanja najboljih kandidata u Vaš tim. Odrađujemo instalaciju, setup, obuku za rad s aplikacijom Vaših djelatnika te dizajn, izradu i postavljanje Stranice Karijera na Vaše web stranice te pružamo potporu i pomoć kod korištenja aplikacije kroz ugovoreno vrijeme.
PROFESIONALNO FOTOGRAFIRANJE, VIDEO SNIMANJE i SNIMANJE DRONOM te potom odrada PRODUKCIJE SNIMLJENIH MATERIJALA (za potrebe promocije na društvenim mrežama i klasično: TV/radio)
Izvodimo profesionalno snimanje (studijsko i terensko) promotivnih video sadržaja i potom radimo profesionalnu montažu uz korištenje 3D grafičkog dizajna za potreba promocija na društvenim mrežama ili na klasičnim platformama te raznim događanjima. Vršimo uslugu snimanja vaših proizvoda, ljudi, prostora i opreme na vašim lokacijama ili u našem studiju te iste grafički uredimo za potrebe opreme Vaših web stranica, web shop-ova ili on-line kataloga te raznih prigoda i događanja. Vršimo snimanje lokacija dronom, interijera i eksterijera. Također izrađujemo foto i video materijale za dizajn i izradu „Company profile-a“ i za sve ostale promotivne potrebe. Možemo raditi streaming u formatu 360° putem naše kamere Insta 360 Pro 2.
IZRADA VIRTUALNE ŠETNJE - snimanje kamerama 360° (fiksna i prijenosna u formatu 8K)
Izvodimo profesionalno snimanje našim kamerama: Insta 360 One X2 u formatu 5,7K i Insta 360 Pro 2 u formatu 8K, vaših odabranih lokacija (uredskih prostora, proizvodnih i skladišnih pogona, jahti i drugih plovila, hotelskih kompleksa, kampova, vila za odmor i dr.) te iste možemo pozicionirati prema Googel street wiev-u. Potom snimljeni materijal grafički uredimo i prilagodimo na format virtualne šetnje visoke kvalitete za korištenje na Vašim web stranicama. Također snimamo u združenom video načinu razna događanja i evente (tehnologija 360° i klasično snimanje) te ju u postprodukciji kombiniramo za posebni doživljaj. Zbog načina snimanja u formatu 360°, svi kutovi snimanja su pokriveni te se bilježi cijeli događaj u prostoriji. Možemo raditi i direktni prijenos (streaming) događanja u formatu 360°.

ZAŠTO DOMINO DIZAJN?

Domino dizajn d.o.o. već 16 godina djeluje na hrvatskom tržištu i dosad je napravila mnoge zahtjevne projekte za svoje zadovoljne klijente. Projekte preuzimamo i izvršavamo u cijelosti, što znači da za klijenta napravimo posao od početnog dogovora oko projekta do praćenja u tisku i na kraju distribuciji gotovog materijala na dogovorene lokacije ili kreiranjem i izradom svih digitalnih medija te njihovo održavanje. Također radimo foto i video produkciju te snimamo lokacije i događaje kamerama u 360 formatu te potom izrađujemo virtualne šetnje ili uživo prenosimo događanja u 360 formatu.

Nadam se da će te uvidjeti naše prednosti i Vaše koristi te da ćete nas uzeti u obzir kao partnere u budućem poslovanju!

HVALA VAM ŠTO ANGAŽIRANJEM NAŠE TVRTKE PODRŽAVATE ODRŽIVOST ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA!

ZAŠTO DOMINO DIZAJN?

Domino dizajn d.o.o. već 16 godina djeluje na hrvatskom tržištu i dosad je napravila mnoge zahtjevne projekte za svoje zadovoljne klijente. Projekte preuzimamo i izvršavamo u cijelosti, što znači da za klijenta napravimo posao od početnog dogovora oko projekta do praćenja u tisku i na kraju distribuciji gotovog materijala na dogovorene lokacije ili kreiranjem i izradom svih digitalnih medija te njihovo održavanje. Također radimo foto i video produkciju te snimamo lokacije i događaje kamerama u 360 formatu te potom izrađujemo virtualne šetnje ili uživo prenosimo događanja u 360 formatu.

Nadam se da će te uvidjeti naše prednosti i Vaše koristi te da ćete nas uzeti u obzir kao partnere u budućem poslovanju!

HVALA VAM ŠTO ANGAŽIRANJEM NAŠE TVRTKE PODRŽAVATE ODRŽIVOST ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA!

IZRAČUN ZAMJENSKE KVOTE

Od 1. siječnja 2023. iznos Naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za svaku nezaposlenu OSI u Vašoj tvrtki iznosi 140,00 EURA mjesečno, a izračunava se kao postotak u visini od 20 % od minimalne plaće u RH (trenutačno iznosi 700,00 EURA).

Nakon provjere ZOSI-jevog odjela za Kvote dobijete od njih obavijest o odobrenju realizacije Zamjenske kvote putem ugovora o poslovnoj suradnji s Domino dizajnom (zamjensko zapošljavanje OSI) po vašoj obvezi kvotnog zapošljavanja na razdoblje od 12 mjeseci i tada možemo krenuti u poslovnu realizaciju.

Po isteku i izvršenju ugovora, mi Vam ispunimo potvrdu propisnog iskorištenja Zamjenske kvote (zamjensko zapošljavanje OSI) po vašoj obvezi, dostavite ga u ZOSI putem Aplikacije NERA i oni Vašu tvrtku oslobađaju plaćanja Naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za to razdoblje. I Tada ste uštedjeli ukupni iznos Naknade.

PRIMJERI GODIŠNJEG IZNOSA NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (ZAMJENSKE KVOTE):

1 OSI (1 x 140,00 EURA = 140,00 EURA/mjes.) x 12 mjeseci = 1.680,00 EURA godišnje kaznenog doprinosa.

3 OSI (3 x 140,00 EURA = 420,00 EURA/mjes.) x 12 mjeseci = 5.040,00 EURA godišnje kaznenog doprinosa.

7 OSI (7 x 140,00 EURA = 980,00 EURA/mjes.) x 12 mjeseci = 11.760,00 EURA godišnje kaznenog doprinosa.

14 OSI (14 x 140,00 EURA = 1.960,00 EURA/mjes.) x 12 mjeseci = 23.520,00 EURA godišnje kaznenog doprinosa.

28 OSI (28 x 140,00 EURA = 3.920,00 EURA/mjes.) x 12 mjeseci = 47.040,00 EURA godišnje kaznenog doprinosa.

POSLOVNA SURADNJA PUTEM ZAMJENSKE KVOTE - UPIT

Neki od naših klijenata.

POGLEDAJTE NAŠ PORTFOLIO

Pogledajte neke od naših radova i prosudite sami da li smo dovoljno dobri za Vas.

“Da bi odletio bilo kamo brzinom misli – reče – moraš početi od spoznaje da si već stigao na željeno mjesto.”

Richard Bach, Galeb Jonathan Livingston