Studio Domino Dizajn

ČASOPISI

Časopis je periodička publikacija koja izlazi u redovitim vremenskim razmacima i najčešće pokriva određeno područje. Razlikujemo neznanstvene i znanstvene časopise.
Do devedesetih godina dvadesetog stoljeća postojali su samo tiskani časopisi, a krajem prošlog stoljeća pojavili su se i elektronički časopisi, koji mogu biti inačica tiskanog časopisa ili izvorni elektronički časopis. Dijele se na znanstvene i neznanstvene časopise.


Neznanstveni časopisi
Neznanstvenim časopisima obično se smatraju publikacije koje nisu izdane od strane neke akademske ili znanstvene institucije. Uglavnom su specijalizirani za neku temu (npr. društveni život, politika, računala, automobili, glazba i tako dalje) i obično izlaze više puta godišnje (tjedno, dvotjedno, mjesečno).


Znanstveni časopisi
Znanstvene časopise uglavnom izdaju akademske i znanstvene institucije. Kod znanstvenih časopisa razlikuju se volumen (svezak, godište) i broj (sveščić). Volumen je jedna izdavačka cjelina časopisa i sastoji se od niza brojeva ili sveščića, ovisno o učestalosti izlaženja, opsegu materijala i slično. Jedan volumen obično pokriva jedno godište. Dakle, jedno godište ili volumen može imati više sveščića ili brojeva.
Tekstovi u znanstvenim časopisima svrstavaju se u nekoliko kategorija, npr. izvorni znanstveni članak, stručni članak, pregledni članak, prethodno priopćenje, prikaz, recenzija i tako dalje.


U Hrvatskoj se znanstevni časopisi dijele u dvije kategorije, a1 i a2. Časopisi u kategoriji a1 imaju međunarodno priznatu recenziju, tj. uvedeni su u međunarodne indeksne publikacije. S druge, časopisi u kategoriji a2 nemaju međunarodno priznatu recenziju, tj. izgubili su je zbog neredovitog izlaženja ili su relativno novi pa je još nisu stekli.

    Back